W ciągu 36 miesięcy istnienia Rejestru planujemy dokonać dokładnej rejestracji początkowo ok. 600 chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym, żyjących w Wielkopolsce. Pozwoli to określić precyzyjnie ich stan zdrowia oraz istniejące zagrożenia.

Docelowo, Rejestr ma objąć wszystkich chorych z mpd w regionie. Istnienie i funkcjonowanie systemu ma doprowadzić do całkowitej likwidacji przypadków neurogennych zwichnięć stawów biodrowych w omawianej populacji chorych oraz zmniejszenia o około 30% – 40% liczby bocznych skrzywień kręgosłupa. O podobną wartość zmniejszeniu ulec ma liczba chorych cierpiących z powodu bólu przewlekłego. Wszyscy chorzy objęci Rejestrem automatycznie unikną zaniedbań wynikających z jakości sprawowanej opieki medycznej i/lub pielęgnacyjnej oraz pedagogicznej. Doprowadzi to do likwidacji problemu niedożywienia wynikającego z zaburzeń przyjmowania pokarmów, nadwagi i odleżyn u dzieci z mpd objętych Rejestrem.

Raport z realizacji wyznaczonych zadań oraz celów merytorycznych Rejestru będzie stanowił integralną część pracy co pozwoli na szczegółową kontrolę zdrowotności omawianej grupy chorych.