Autorzy CRCMPD:

Prof. UM dr hab. med. Marek Jóźwiak – Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu
Mgr Krzysztof Dudziński – E-surf sp. z o.o.
Lek. med. Aleksander Koch - Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu
Dr biol. Faustyna Manikowska - Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu
Dr med. Mariusz Szczepanik - Klinika Gastroenterologii Dziecięcej UM w Poznaniu

Mgr Beata Depczyńska – Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu
Lek. med. Joanna Dudzińska - Klinika Rehabilitacji UM w Poznaniu
Prof. dr hab. Wanda Sikorska – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (CRCMPD) to system internetowy umożliwiający monitorowanie losów klinicznych pacjentów z przedporodowym, okołoporodowym i wczesnodziecięcym uszkodzeniem tzw. górnego neuronu ruchowego, którego następstwa stanowią zespół objawów mózgowego porażenia dziecięcego.
Misją zespołu opracowującego CRCMPD jest stworzenie mechanizmu systemowego zmniejszającego ryzyko wystąpienia zaniedbanych klinicznie chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym w rejonie objętym funkcjonowaniem systemu.
Pierwsza rejestracja nowonarodzonego dziecka w systemie następuje wraz z wypisaniem z oddziału patologii noworodka. System rejestruje wszystkie dzieci z tzw. grupy zagrożenia uszkodzeniem górnego neuronu ruchowego. Dane te pozwalają na określenie podstawowej grupy ryzyka wystąpienia objawów mpd. Są informacjami pozwalającymi na dalszą identyfikację dzieci objętych opieką lekarzy rodzinnych w późniejszym terminie.

Dane dziecka opuszczającego oddział patologii noworodka trafią do Rejestru na drodze wypracowanych opracowanych mechanizmów współpracy (jednym z poniższych w zależności od możliwości technicznych oddziału) :

Kolejnym źródłem wstępnej rejestracji pacjenta w Rejestrze jest bezpośrednie zarejestrowanie chorego przez lekarza rodzinnego. Może to dotyczyć: