Celami szczegółowymi CRCMPD jest zmniejszenie liczby chorych ze skrajnie nasilonymi zaburzeniami odżywienia, neurogennymi skrzywieniami kręgosłupa, zwichnięciami stawów biodrowych i cierpiących z powodu bólu somatycznego.

System jest skonstruowany jako interaktywny system ekspercki umożliwiający lekarzom rodzinnym prześledzenie rekomendowanych procedur leczniczych służących do rozwiązania obserwowanego u zarejestrowanego chorego problemu klinicznego. Równocześnie będzie zwracał uwagę na niektóre pogarszające się parametry stanu klinicznego bądź badań dodatkowych stwierdzane u pacjenta.

Dodatkowo system, rozbudowany o pełną gamę raportów umożliwiać będzie, zarządzającym rejestrem, pełną, zbiorczą kontrolę stanu chorych, a także szczegółową, izolowaną analizę istniejących zagrożeń klinicznych i obecnych powikłań stanu zdrowia u zarejestrowanych chorych.