W Polsce żyje szacunkowo około 35000 chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ponad połowa z nich należy do grupy chorych o najwyższym stopniu upośledzenia funkcjonalnego, a niejednokrotnie również umysłowego. Ich stan funkcjonalny nie pozwala na osiągnięcie umiejętności samodzielnego chodzenia. Z grupy tej rekrutują się również chorzy o największym stopniu ryzyka wystąpienia powikłań takich jak zwichnięcia stawów biodrowych, boczne skrzywienia kręgosłupa, niedożywienie, odleżyny, a w ich konsekwencji prowadzi to do pogorszenia jakości życia chorych i pojawienia się bólu o podłożu somatycznym. Występowanie tych problemów dotyczy kilkunastu procent chorych - w skali regionu stanowi to grupę kilkuset chorych. Koszty społeczne i indywidualne, ludzkie powstałych w wyniku mpd powikłań i komplikacji są niezwykle dotkliwe, dodatkowo eliminując chorych z i tak już ograniczonych możliwości egzystencji. Wzrastają również koszty leczenia tych problemów – leczenie operacyjne zwichnięć stawów, bocznych skrzywień kręgosłupa, leczenie substytucyjne, farmakologiczne, specjalistyczne leczenie rehabilitacyjne i również postępowanie paliatywne. Sytuację pogarsza stan opieki medycznej nad tą specyficzną grupą chorych, nacechowany „bojaźnią” terapeutyczno – diagnostyczną powodowaną niejednokrotnie ograniczeniem dostępu do współczesnej wiedzy na temat możliwości profilaktycznych.

Jak wynika z doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych ( Szwecja, Norwegia, niektóre regiony Australii) skutecznie można uniknąć wystąpienia omawianych powikłań lub zmniejszyć ich skutki kliniczne. Mechanizmami pozwalającymi na osiągnięcie ww. celu są funkcjonujące systemy rejestracji chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym monitorujące ich losy i weryfikujące formy podjętych działań leczniczych. Staraniem grupy specjalistów zajmujących się problemami medycyny rozwojowej reprezentujących wielkopolskie środowiska lekarskie, fizjoterapeutyczne i pedagogiczne pod auspicjami Stowarzyszenia Badań Funkcjonalnych i Rozwoju Człowieka „PROMOTIO” utworzono prototyp programu profilaktycznego dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym nazwany Centralnym Rejestrem Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Obecnie istniejący system jest wynikiem ponad dwuletniej pracy ww. zespołu oraz firmy e-surf odpowiedzialnej za wykonanie odpowiedniego oprogramowania.